گروه صنعتی بی تا
آدرس : خراسان رضوی، مشهد،بزرگراه آسیایی آزادی ۱۲۳ پلاک ۶ بی تا صنعت
تلفن کارخانه : ۳۲۶۲۱۰۹۱- ۰۵۱-۰۵۱۳۶۶۶۲۱۵۲
تلفکس : ۳۶۶۷۸۲۱۳- ۰۵۱
مدیریت – مهندس منوچهری: ۰۹۱۵۱۱۷۸۸۳۸
مدیر فروش – مهندس امام وردی : ۴۶-۲۲-۳۷۳-۰۹۳۳

ایمیل : mj_manoochehri@yahoo.com
وب سایت : www.bitasanat.com