هر کاروان برای انتقال و سفر احتیا ج به یک کشنده وتجهیز بابت کشش دارد که این تجهیز به نام گوی کشش یا هوک معروف است علاوه بر هوک برای انتقال سیم کشی کشنده یا خودرو به کاروان به یک کانکتور مخصوص نیز نیاز است که توسط یک کابل به کاروان متصل می شود و هنگام استفاده از کاروان فرمان پذیری از خودرو به کاروان انتقال می یابد .

قلاب هایی نیز برای اتصال ترمز اضطراری و کابل بکسل اضطراری نیز روی خودرو نصب می گردد که در صورت ایراد در سیستم مال بند کار نگه داری کاروان را انجام می دهد

sdr

dav